අධ්‍යාපනය විනාශයි….

කැබිනට් අනුමැතියෙන් දේශපාලන ගැත්තන් 500 ක් අධිසේවක පදනම යටතේ අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයට……….

ගුරුවරුන්ට, විදුහල්පතිවරුන්ට අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයට එන්නට තිබෙන අවස්ථා වසර ගණනාවකට අහිමිවේ……..

ඉදිරියේදි අමාත්‍යාංශ, පළාත්, කලාප හා පාසල් හි සියලූම තීරණ මෙම ගැත්තන්ගේ අණ අනුව……

ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවය දේශපාලන පත්වීම් වලින් මුදවා ගනීමු

පාසල දෙවොලක් නම් ගුරුවරු එහි දෙවිවරුය. ඒ නිසාම ගුරු වෘත්තිය අභිමාන්වත්ය. එවන් වෘත්තියකට අසාධාරණයක් කරන්නේ නම් එය රටේ සමස්ත ගුරු පරපුරට ම කරන අවමානයකි, අසාධාරණයකි. අප මේ අටුවාව කීවේ ආණ්ඩුව දේශපාලන පලිගැනීම් මුවාවෙන් ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවාවට රිංගවීමට සැරසෙන දේශපාලන හෙන්චයියන්ගෙන් ගුරුවරුන්ට, විදුහල්පතිවරුන්ට සිදුවන අවමානය අසාධාරණය මතුකර පෙන්වීමටය.
පසුගිය දිනවල දේශපාලන පළිගැනීම් කමිටුවේ නිර්දේශ මත යැයි කියමින් ඇතැමුන්ට වැටුප් වර්ධක ලබා දී දේශපාලන හිතවතුන් සතුටු කළේය. කරුණු සොයාබැලීමේ දී මේ අයට සිදුවූ අසාධාරණයක් නැත. ඇතැමුන් සිය කැමැත්තෙන් ලැබූ ස්ථාන මාරුව, තමන්ගේ විනය විරෝධී හැසිරීම නිසා ලද දඬුවම් ස්ථාන මාරුව ආදිය සඳහා වැටුප් වර්ධක ලබා දී සමස්ත ගුරු පරපුරටම නිගා කරනු ලැබීය. පළිගැනීම් සිදු වූවා නම් එයට සැලකිය යුත්තේ සෙසු ගුරුවරුන්ට හෝ සේවාවන්ට අසාධාරණයක් වන අයුරින් නොවේ. පවතින ආණ්ඩුව පමණක් නොව පැවැති ආණ්ඩු ද සිදු කළේ වෘත්තීය ගරුත්වය කෙලෙසමින් තමන්ගේ තෝරාගත් දේශපාලන හෙන්චයියන් කිහිපදෙනෙකුට අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ මත තනතුරු වරප්‍රසාද තාන්න මාන්න ලබාදීමය. එය එක් අතකින් රජයන් පත්කිරීම්ට ඡන්දය ලබා දුන් සෙසු ගුරුවරුන් විදුහල්පතිවරුන් විශාල පිරිසක් ඇතුළු සියළු ජනතාවද නොසලකා හැරීමකි.
වර්තමානයේ අළුත්ම සෙල්ලම නම් ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයට පස්සා දොරෙන් හාරසියයකට අධික පිරිසක් රිංගවීමට උත්සහ දැරීමයි. ආණ්ඩුව ඒ සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කර මූලික කටයුතු දැනටමත් සිදු කර අවසානයි. පළමු වටයේදී මොවුන්ට තනතුරු නොදී වැටුප් හා වෙනත් වරප්‍රසාද ලබාදීම ට සූදානම් අතර තනතුරු ලැබෙන්නේ දේශපාලන හිතවත්කම් වල ප්‍රමාණයටය. පසුගිය රජය ද මේ සඳහා උත්සාහ දැරූ අතර එම උත්සාහය පරාජය කරන්නට අප සමත් විය.
ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයට එක්වීම ට විධිමත් ක්‍රමවේදයක් පවතින අතර එම ක්‍රමවේදයට අනුව සේවයට එක් වීමට කිසිදු බලපෑම්ක් කිසිවකු හෝ සිදුකර නොමැත. විධිමත් ක්‍රමවේදයට ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයට පැමිණීම ට ඔවුන්ට ද අවස්ථාව ඇත. මෙසේ අයුතු ක්‍රම මගින් ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයට බඳවා ගැනීම මගින් විධිමත් ක්‍රමයට පත්වීම් ලැබීම ට අපේක්ෂිත ගුරුවරුන්, විදුහල්පතිවරුන් සහ උපාධිධාරීන් සඳහා ලැබෙන අවස්ථාව අහිමි වන අතර සේවයේ ගුණාත්මකභාවය මෙන්ම ස්වාධීනත්වය ද විනාශ වෙයි.

ඔබගේ අනාගත වෘත්තීය අවස්ථාවන් පටු දේශපාලන වාසි තකා අහිමි කිරීමට එරෙහි වෙමු.

වෘත්තිය ගරුත්වය රැක ගනිමු.