ජාතික ප්‍රතිපත්තියකට අනුව වැටුප් හා දීමනා වැඩි කිරීමට ආණ්ඩුවට බලකර සිටිමු.

ජාතික ප්‍රතිපත්තියකට අනුව වැටුප් හා දීමනා වැඩි කිරීමට ආණ්ඩුවට බලකර සිටිමු.

දීප ව්‍යාප්ත සේවා විධායක නිලධාරීන්ගේ ඒකාබද්ධ කමිටුව සමග එක්ව අප සංගමය විසින් ගනු ලබන ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබද දැනුවත් කිරීම

DOWNLOAD THE POSTERS – PLS PUBLISH ON YOUR OFFICESA3 POSTER    A4 POSTER

DOWNLOAD THE LETTER – LETTER

රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 06/2006 මගින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද රාජ්‍ය සේවය සඳහා වු ජාතික වැටුප් ප්‍රතිපත්තිය මේ වන විට ඉතා බරපතල ආකාරයට බිඳ දමා ඇත. ජාතික ආර්ථීකය ශක්තිමත් කරනු ලබන රජයේ සංවර්ධන යෝජනා ක්‍රමයන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන හා විවිධ වූ මහජන සේවාවන් පවත්වාගෙන යනු ලබන රජයේ දීප ව්‍යාප්ත සේවාවන් සහ සමාන්තර සේවාවන්ට අයත් විධායක නිලධාරීන්ගේ සේවය නොසලකා හරිමින් ආණ්ඩුව විසින් නීති ක්ෂේත්‍රයට පමණක් වැටුප් හා දීමනා ඉතා විශාල වශයෙන් වැඩි කිරීමට කටයුතු කර ඇත.

විනිසුරුවරුන්, නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ නීති කෙටුම්පත් සම්පාදක දෙපාර්තමේන්තුවේ නීති නිලධාරීන්ගේ වැටුප් හා දීමනා සංශෝධනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂා කර බලා නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම පිණිස ආයතන කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුකාරක සභාව විසින් පත්කරන ලද, අමාත්‍ය මණ්ඩල, ලේකම් අධිකරණ අමාත්‍යංශයේ ලේකම් සහ ආයතන අධ්‍යක‍ෂ ජනරාල් යන රජයේ නිලධාරීන්ගෙන් සමන්විත නිලධාරී කමිටුවේ වාර්තාවේ නිර්දේශයන්ට අනුව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් නීති ෙක‍ෂ්ත්‍රය සඳහා පමණක් වැටුප් හා දීමනා වැඩිකර ඇත.

2017.01.01 දිනට රු: 40,175/- ක මූලික වැටුප් තලයක් හිමි වූ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ ආරම්භක ශ්‍රේණිය වන රජයේ නීතිඥ තනතුර සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය මත මේ වනවිට ලබාදී ඇති වැටුප් හා දීමනා 285,800 /-

2017.01.01 දිනට රු. 41,096/- ක මූලික වැටුප් තලයක් හිමිවූ ශ්‍රී ලංකා අධිකරණ සේවයේ ආරම්භක ශ්‍රේණිය වන අධිකරණ නිලධාරී (11-11) තනතුර සඳහා මේ වනවිට ලබා දී ඇති වැටුප් හා දීමනා 317,802 /-

 

නීති ක්ෂේත්‍රයට පමණක් වැටුප් හා දීමනා වැඩි කිරීමේ කි්‍රයාවලියේ දී රජයේ අනෙකුත් සේවාවන් වන වෛද්‍ය සේවය, පරිපාලන සේවය, ආයුර්වේද වෛද්‍ය සේවය, ඉංජිනේරු සේවය, ක්‍රම සම්පාදන සේවය,දේශීය ආදායම් සේවය, පශු වෛද්‍ය සේවය, අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවය, මිනින්දෝරු සේවය, දන්ත වෛද්‍ය සේවය, විද්‍යාත්මක සේවය, කෘෂිකර්ම සේවය, වාස්තු විද්‍යාඥයින්ගේ සේවය, විගණන සේවය, කාර්මික අධ්‍යාපන සේවය, තොරතුරු තාක්ෂණ සේවය ඇතුලූ සේවාවන්ට අයත් විධායක නිලධාරීන්ගේ සේවය නොසලකා හැරීම ඉතාම බරපතල තත්ත්වයකි. මේ තුළින් ආණ්ඩුව විසින් ඔබ අප සියළු දෙනාගේම සේවය ඉතාම පහත් අඩියකට ඇද දමා ඇත. ඉදිරියේ දී රාජ්‍ය නිලධාරීන් සම්බන්ධයෙන් වන ආණ්ඩුවේ සියළු ප්‍රතිපත්තිමය තීරණ ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන්නේ ඉහත පදනමේ සිට බව ඉතා පැහැදිලිය. නිති ක්ෂේත්‍රයේ ආරම්භක ශ්‍රේණියේ නිලධාරියකුගේ වැටුප අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයෙකුගේ වැටුපද ඉක්මවා ඇත. ඒ අනුව රාජ්‍ය සේවයේ විධායක ශ්‍රේණිවලට අයත් සියළුම නිලධාරීන් මේ බරපතල තත්ත්වය වඩාත් හොඳින් අවබෝධ කර ගෙන වහා ක්‍රියාත්මක විය යුතු බව අපගේ විශ්වාසයයි. රජයේ විධායක නිලධාරීන්හට ඇති වී තිඛෙන මෙම වැටුප් විෂමතාවය ඇතුළු වෘත්තීය ගැටළු පිළිබඳව ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා, මුදල් හා ජනමාධ්‍ය ඇමතිතුමා, රාජ්‍ය පරිපාලන ඇමතිතුමා ඇතුළු වගකිවයුතු පාර්ශවයන් වෙත ලිඛිතව කරුණු ඉදිරිපත් කර ඇත. එහෙත් මේ දක්වා සාකච්ඡාවකට අවස්ථාවක් හෝ ලබා දී නොමැත. ජාතික වැටුප් හා සේවක සංඛ්‍යා කොමිෂන් සභාව සමග මේ වනවිට සාකච්ඡා වාර දෙකක් පවත්වා ඇතත් විසඳුමක් නොමැත. ආණ්ඩුවේ උවමනාව මත ජාතික වැටුප් කොමිෂම ද ජාතික වැටුප් ප්‍රතිපත්තිය බිඳ දැමීමට දායක වී ඇත.

දීප ව්‍යාප්ත සේවා විධායක නිලධාරීන්ගේ ඒකාබද්ධ කමිටුව හැටියට අප විසින් රාජ්‍ය සේවයේ විධායක නිලධාරීන්ගේ වැටුප් හා දීමනා ඉහල නැංවීම සඳහා වූ යෝජනාවලියක් රජය වෙත ඉදිරිපත් කර ඇත. රජයේ විධායක නිලධාරීන්ට සිදුවූ අසාධාරණයට කඩිනම් විසඳුමක් වශයෙන් මාසයක් ඇතුලත දී වෘත්තීය දීමනාව ප්‍රවාහන, දීමනාව සහ විශ්‍රාම වැටුප් සහිත දීමනාව වැඩි කරන ලෙසට ද යෝජනා ඉදිරිපත් කර ඇත. කෙසේ වෙතත් රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ වැටුප් හා දීමනා සම්බන්ධයෙන් වගකීම් දරණ ජාතික වැටුප් කොමිෂම ඇතුළු බලධාරීන් මේ වන විට විසඳුමක් ලබා නොදී ප්‍රශ්නය මග හරිමින් සිටිති.

වෘත්තීය සමිති හැටියට මේ අර්බුදකාරී අවස්ථාවේදී අප සියළු දෙනාම වඩාත් සංවිධානගතව ක්‍රියාත්මක විය යුතු බව අප තරයේ විශ්වාස කරමු. ඒ අනුව සියළුම දීප ව්‍යාප්ත සේවාවන්ට සහ සමාන්තර සේවාවන්ට අයත් වෘත්තීය සමිති සාමාජිකත්වය නිවැරදි වැඩ පිළිවෙලක් සහිතව වෘත්තීය අයිතීන් දිනා

ගැනීමේ අරගලයක් සඳහා සූදානම් කිරීමට දීපව්‍යාප්ත සේවා විධායක නිලධාරීන්ගේ ඒකාබද්ධ කමිටුව ඉදිරි වැඩ පිළිවෙලක් සකස් කර ඇත.

එහි පළමු පියවර වශයෙන් දීපව්‍යාප්ත සහ සමාන්තර සේවාවන්ට අයත් විධායක නිලධාරීන්ගේ නියෝජිත සමුළුවක් කොළඹ දී පැවැත්වීමට වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ කමිටුව තීරණය කර ඇත. සියළු මතවාද ඉවත දමා වෘත්තීය සමිති භේදයකින් තොරව, අපගේ වෘත්තීය අයිතීන් දිනා ගැනීම සඳහා ආණ්ඩුවට බල කෙරෙන මෙම සමුළුව සඳහා සහභාගී වන ලෙසට රජයේ විධායක නිලධාරීන්ගේ වෘත්තීය අයිතීන් වෙනුවෙන් හඩ නගන මහා සමුළුව

2018 ජුනි 08 වනදින (සිකුරාදා) පෙ.ව. 9.30 ට, කොළඹ 07, ස්ටැන්ලි විජේසුන්දර මාවතේ පිහිටි බස්නාහිර පළාත් සෞන්දර්ය නිකේතනයේ දී පැවැත්වේ.

පළාත් සම්බන්ධිකාරකවරුන් හරහා සංවිධානය වී  මෙම සමුළුව සඳහා සහභාගීවන ලෙස ඔබට කාරුණිකව දන්වා සිටිමි.

 

  • Untitled-5